ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2475

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ ...

15 ก.พ. 2560

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ซึ่งจะนำมาบังคับใช้แท...

การประชุมสัมมนามอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงาน CCO-MOF สัญจร อุดรธานี

การประชุมสัมมนามอบนโยบายและทิศ ...

1 ก.พ. 2560

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนามอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง โดยมีผู้บริหาร...

การประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนในการนำเข้าส่งออก

การประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและ ...

28 ธ.ค. 2559

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.) ครั้งที่ 1/2558...

พิธีการปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีฯ

พิธีการปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต ...

6 พ.ย. 2559

นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในเรื่อง กรณีศึกษาปัญหาคดีภาษี พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธา...

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษี

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก ...

6 พ.ย. 2559

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านองค์ความรู้เรื...

รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดสัมมนา CCO-MOF สัญจร และมอบนโยบาย

รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดง ...

6 พ.ย. 2559

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดสัมมนา CCO-MOF สัญจร พร้อมมอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของกระทรว...

ความเคลื่อนไหวของโครงการคลินิกภาษี

ความเคลื่อนไหวของโครงการคลินิก ...

6 พ.ย. 2559

ความเคลื่อนไหวของโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง โปรดติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ผ่าน  “รายการเรื่อง...

ครม.ไฟเขียว 2 มาตรการภาษีหนุนเที่ยวสงกรานต์ 9 วัน

ครม.ไฟเขียว 2 มาตรการภาษีหนุนเ ...

26 ต.ค. 2559

ครม.ไฟเขียว 2 มาตรการภาษีหนุนเที่ยวสงกรานต์ 9 วัน มีสิทธิ์หักลดหย่อนรวมกันถึง 3 หมื่นบาท นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า ที่...

รมช.คลัง ร่วมเสวนาพิเศษในงาน CEO Innovation Forum 2016

รมช.คลัง ร่วมเสวนาพิเศษในงาน C ...

26 ต.ค. 2559

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการเสวนาพิเศษ หัวข้อ"การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัย พัฒนาและนว...

การประชุมการติดตามความก้าวหน้าการอำนวยการความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

การประชุมการติดตามความก้าวหน้า ...

26 ต.ค. 2559

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการอำนวยการความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ณ ห้อ...

ระบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SMEs)

ระบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญช ...

26 ต.ค. 2559

มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs หลักการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินท...

โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ ...

26 ต.ค. 2559

กรมสรรพากรมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ SMEs จั...

ปาฐกถาพิเศษในการเสวนาทางวิชาการ “ ปฏิรูปภาษี ทำให้ดี มีแต่ได้ ”

ปาฐกถาพิเศษในการเสวนาทางวิชากา ...

26 ต.ค. 2559

ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษในการเสวนาทางวิชาการ “ ปฏิรูปภาษี ทำให้ดี มีแต่ได้ ” นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปาฐ...

การประชุมระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภารกิจด้านรายได้

การประชุมระดมแลกเปลี่ยนความคิด ...

26 ต.ค. 2559

นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เป็นประธานการประชุมระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภารกิจด้านรายได้ เพื่อโครงการจัดทำแผน...

งานเสวนาคลินิกภาษี เพชรบุรี

งานเสวนาคลินิกภาษี เพชรบุรี ...

26 ต.ค. 2559

นายพิพัฒน์ ขันทอง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร นางชนานันท์ วันแอเลาะ สรรพสามิตภาคที่ 9 นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ นายด่านศุลกากรภู...

งานเสวนาคลินิกภาษี พัทยา

งานเสวนาคลินิกภาษี พัทยา ...

26 ต.ค. 2559

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา "ชี้แจงโครงการคลีนิกภาษีกระทรวงการคลัง แก่ผู้ประกอบการ SME และภาคเอกชนในพ...

งานเสวนาคลินิกภาษี เชียงใหม่

งานเสวนาคลินิกภาษี เชียงใหม่ ...

26 ต.ค. 2559

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา "ชี้แจงโครงการคลีนิกภาษีกระทรวงการคลัง แก่ผู้ประกอบการ SME และภาคเอกชนในพ...

งานเสวนาคลินิกภาษี ภูเก็ต

งานเสวนาคลินิกภาษี ภูเก็ต ...

26 ต.ค. 2559

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมเสวนา "รู้จริง รู้เร็ว รู้ง่ายเรื่องภาษีธุรกิจ กับคลินิกภาษีกระทรวงกา...

งานเสวนาคลินิกภาษี เชียงราย

งานเสวนาคลินิกภาษี เชียงราย ...

26 ต.ค. 2559

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมเสวนา "รู้จริง รู้เร็ว รู้ง่ายเรื่องภาษีธุรกิจ กับคลินิกภาษีกระทรวงกา...

เปิดให้บริการคลินิกภาษีทั่วประเทศ

เปิดให้บริการคลินิกภาษีทั่วประ ...

26 ต.ค. 2559

รมช.คลัง เป็นประธานงานแถลงข่าวการเปิดให้บริการโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังทั่วประเทศ

สัมมนาชี้แจงโครงการคลินิกภาษี

สัมมนาชี้แจงโครงการคลินิกภาษี ...

26 ต.ค. 2559

ปลัดกระทรวงการคลัง (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังแก่ผู้ประกอบการ SMEs และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวั...

รองปลัดกระทรวงการคลังมอบนโยบาย

รองปลัดกระทรวงการคลังมอบนโยบาย ...

26 ต.ค. 2559

รองปลัดกระทรวงการคลังนโยบายการดำเนินงานคลินิกภาษี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานคลินิกภาษีแก่ผู้บริหา...

ที่ปรึกษา รมช.คลัง ชมการดำเนินงาน

ที่ปรึกษา รมช.คลัง ชมการดำเนิน ...

26 ต.ค. 2559

นายศักดา บูรณ์พงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารการเปลี่...

เปิดโครงการคลีนิกภาษี

เปิดโครงการคลีนิกภาษี ...

26 ต.ค. 2559

นายเอกศักดิ์ โอเจริญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร และนางกรศิริ พิณรัตน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ในฐาน...