ถาม : มีบริการอะไรบ้างในคลินิกภาษี

ตอบ

1) บริการขอคำปรึกษา เป็นบริการเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา สอบถามข้อสงสัย สอบถามประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับภาษี จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีทั้ง 3 กรม ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต ซึ่งท่านสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์คลินิกภาษี

2) บริการความรู้ภาษีสำหรับ SMEs เป็นบริการความรู้ให้กับ SMEs สามารถเข้าใจในเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ โดยมีการแสดงรายละเอียดขั้นตอนตั้งแต่ การนำเข้า การผลิต การจำหน่าย และการส่งออก แสดงรายละเอียดกฎหมายและระเบียบ รวมถึงเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง มีการนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ง่าย โดยในปัจจุบันมีองค์ความรู้เผยแพร่อยู่ 55 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://taxclinic.mof.go.th/products และมีแผนจะขยายประเภทสินค้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ถาม : ถ้าจะใช้ บริการขอคำปรึกษา จะสามารถเข้าพบเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ไหนบ้าง

ตอบ

ในปัจจุบัน ท่านสามารถเข้าพบผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อขอรับคำปรึกษาด้านภาษีได้ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง อันได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต รวมทั้งสิ้น 268 จุดทั่วประเทศ หากท่านต้องการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี จะต้องดำเนินการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์คลินิกภาษีที่ http://taxclinic.mof.go.th/appointment โดยเลือกสถานที่ วันเวลาที่ท่านสะดวกในการเข้าพบ ซึ่งการให้คำปรึกษาแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ข่าวสารเรื่องภาษีของกรมจัดเก็บภาษีใดที่ท่านสนใจที่สุด

ข่าวนโยบายช่วยเหลือคนจน
ข่าวนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ข่าวการลดหย่อนภาษี

ข่าวสารเรื่องไหนที่อยากได้ยินที่สุด

กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร

แบบสอบถามประวัติ

ชาย
หญิง

คุณอาจจะสนใจข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ